Walny-Teatr. Teatr Polska.

Celem projektu jest prezentacja spektaklu teatru przedmiotu inspirowanego wybitnym dziełem literackim w małych miejscowościach bez stałej sceny teatralnej.

Ballady i Romanse - Mickiewicz pod strzechy. To projekt zakładający autorską inscenizację trzech ballad mickiewiczowskich w technice kina manualnego.

teatrstodolany.pl >>>

Teatr Obojga Narodów. Rekonstrukcja dramaturgii, propozycja realizacji oraz wymiana zespołów teatru stodolanego Polski Wschodniej.

Podkategorie

To projekt ingerencji sztuki i artystów w życie wsi i miasteczek Podlasia. Nasz projekt adresowany jest do wszystkich mieszkańców i ma zbudować przestrzeń wspólnych działań, zawierającą się w trzech różnych sposobach aktywności: zabawy, twórczości, nauki. Proponujemy warsztat malarstwa, rzeźby interaktywnej, warsztaty muzyczne, cyrkowe i ceramiczne. Zajęcia będą prowadzone przez świetnie wykształconą i doświadczoną kadrę. Każdy dzień zwieńczony zostanie spektaklem teatralnym na najwyższym poziomie. Akcji towarzyszyć będzie wystawa rzeźby interaktywnej z przewodnikiem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020”

„Zacznij od Bacha to projekt popularyzacji sztuki teatru przedmiotu w środowiskach wiejskich; projekt jej żywej i twórczej obecności w otwartej przestrzeni publicznej. W programie, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem lokalnych partnerów (domów kultury, Instytucji pozarządowych oraz nieformalnych grup artystycznych) znalazły się: warsztaty tańców barokowych, warsztaty teatralne i spektakle teatralne poświęcone osobie i twórczości Jana Sebastiana Bacha. Każdy spektakl poprzedzało wprowadzenie w tematykę używanej techniki teatralnej czyli opis autorskiej techniki nadmarionety klawiszowej oraz krótka nota dotycząca dwóch bohaterów przedstawienia Glena Goulda i Jana Sebastiana Bacha.