Miejscowości Kleszczele 1-2.08.2020 i Policzna 3-4.08.2020

Dzień pierwszy :

 1. Akcja ingerencji artystycznej w przestrzeń miejsca: rozłożenie namiotu, wystawy

interaktywnej rzeźby plenerowej, montaż sceny plenerowej, rozlokowanie sprzętu do

warsztatów: ceramicznych, rzeźbiarskich, malarskich, cyrkowych, sztuki lalkarskiej.

 1. Plenerowa wystawa rzeźby interaktywnej. Z pilotażem.
 2. Bloki warsztatowe 
  a) Blok pierwszy g. 10.00 -12.30 -warsztaty ceramiczne; warsztaty cyrkowe 
  b) Blok drugi g. 16.00 - 18.30 - warsztat malarstwa; warsztat rzeźby interaktywnej i sztuki lalkarskiej
 1. 18.30 Plenerowy spektakl teatralny z udziałem lokalnej społeczności “NOE”Walny-Teatr

Dzień drugi:

 1. Plenerowa wystawa rzeźby interaktywnej. Z pilotażem.
 2. Bloki warsztatowe 
  a) Blok pierwszy: g. 10.00-12.30 warsztaty cyrkowe; warsztaty ceramiczne 
  b) Blok drugi: g. 16.00-18.30 warsztaty rzeźby interaktywnej i sztuki lalkarskiej; warsztat malarstwa
 3. Plenerowy interaktywny spektakl teatralny z udziałem lokalnej społeczności “Dziadek” Walny-Teatr

 

Miejscowości Boćki 10-11.08.2020 i Czeremcha 12-13.08.2020

Dzień pierwszy :

 1. Akcja ingerencji artystycznej w przestrzeń miejsca: rozłożenie namiotu, wystawy

interaktywnej rzeźby plenerowej, montaż sceny plenerowej, montaż objazdowej sceny

teatru cieni, rozlokowanie sprzętu do warsztatów: ceramicznych, rzeźbiarskich, malarskich,

cyrkowych, muzycznych.

 1. Plenerowa wystawa rzeźby interaktywnej. Z pilotażem.
 2. Bloki warsztatowe – plenerowe
  a) Blok pierwszy: g.10.00-12.30 warsztaty cyrkowe, warsztaty ceramiczne
  b) Blok drugi: g. 16.00-18.30 warsztaty muzyczne; warsztat malarstwa
 3. 18.30 Plenerowy interaktywny spektakl teatralny z udziałem lokalnej społeczności “NOE” Walny-Teatr

Dzień drugi:

1.Plenerowa wystawa rzeźby interaktywnej. Z pilotażem.

2. Bloki warsztatowe – plenerowe
    a) Blok pierwszy g.10.00-12.30 - warsztaty ceramiczne, warsztaty cyrkowe
    b) Blok drugi g. 16.00 -18.30 - warsztat malarstwa, warsztaty muzyczne

3. Godz 18.30 Plenerowy interaktywny spektakl teatralny z udziałem lokalnej społeczności “Dziadek“ Walny-Teatr